KG080AR0轴承型号尺寸查询,可替代KAYDON轴承-蓝博

 英制KG系列     |      2019-11-27 09:51

 •  
 • 轴承型号
 • 型号
  KG080AR0
 • 英制尺寸(in)-内径
 • d
  8
 • 英制尺寸(in)-外径
 • D
  10
 • 英制尺寸(in)-宽度
 • B
  1
 • 公制尺寸(mm)-内径
 • d
  203.2
 • 公制尺寸(mm)-外径
 • D
  254
 • 宽度
 • mm
  25.4
 • 基本载荷-径向(N)
 • Cor
  75830
 • 基本载荷-径向(N)
 • Cr
  38070
 • 基本载荷-轴向(N)
 • Cr
  218920
 • 基本载荷-轴向(N)
 • Cor
  89700
 • 极限转速
 • (r/min)
  
 • 重量-Weight
 • Kg
  2.97
 • 简介
 • KG080AR0薄壁套圈轴承可以是深沟球轴承(C)、四点接触轴承(X)、角接触球轴承(E)。在不同的系列中都提供以上各种设计。系列则取决于横截面的大小。球与系列匹配。深沟球轴承可以支持双向的轴向负载以及径向负载。四点接触轴承可以支持双向的轴向负载以及径向负载;因此它们与双列角接触球轴承的运行方式相同。它们支持的径向负载比深沟球轴承或四点接触轴承更高,并可以支持源于同一方向的轴向负载。针对特殊需求,角接触球轴承也可以作为匹配轴承提供。因此,这些组合的刚性和承载能力比单轴承产品要高出很多。

 • 相关型号
 • 为您推荐型号:KG080AR0,KG350AR0,KG090AR0,KG120AR0,KG045AR0,KG220AR0,KG047AR0,KG180AR0,KG040AR0,KG110AR0,KG400AR0,KG400AR0,KG042AR0,KG140AR0

 • 相似型号
 • *    61810轴承型号尺寸查询,薄壁轴承系列-蓝      *    KD047CP0轴承型号尺寸查询,可替代KAYDON轴      *    K20020XP0轴承型号尺寸查询,可替代KAYDON轴      *    KD040CP0轴承型号尺寸查询,可替代KAYDON轴      *    KA075CP0轴承型号尺寸查询,可替代KAYDON轴      *    71904C轴承型号尺寸查询,薄壁角接轴承系      *    16034轴承型号尺寸查询,薄壁轴承系列-蓝      *    S11003AS0轴承型号尺寸查询,可替代KAYDON轴      *    61944轴承型号尺寸查询,薄壁轴承系列-蓝      *    61906轴承型号尺寸查询,薄壁轴承系列-蓝      *    JHA17XL0轴承型号尺寸查询,可替代KAYDON轴      *    JA042CP0轴承型号尺寸查询,可替代KAYDON轴      *    71818C轴承型号尺寸查询,薄壁角接轴承系      *    KC055CP0轴承型号尺寸查询,可替代KAYDON轴      *    61956轴承型号尺寸查询,薄壁轴承系列-蓝      *    J05008XP0轴承型号尺寸查询,可替代KAYDON轴      *    61938轴承型号尺寸查询,薄壁轴承系列-蓝      *    K06020XP0轴承型号尺寸查询,可替代KAYDON轴      *    JU080CP0轴承型号尺寸查询,可替代KAYDON轴      *    K05013XP0轴承型号尺寸查询,可替代KAYDON轴